Hoàn Công Xây Dựng

Hoàn công xây dựng

Hoàn công xây dựng

Hoàn công hay hoàn công xây dựng là một thủ tục trong hoạt động xây dựng công trình nhằm xác nhận sự kiện chủ đầu tư, đơn vị thi công đã hoàn thành công trình xây dựng sau khi được ...