Xin Giấy Phép Xây Dựng

Xin giấy phép xây dựng

Xin giấy phép xây dựng

Quá trình xin phép xây dựng gặp nhiều phát sinh phức tạp phải xử lý như: diện tích nhà thực tế không đúng với trên sổ, nhà có tường chung với các nhà kế bên, nhà có cấu kiện dính ...